Polityka Prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://domnajurze.com.pl

Administratorem danych jest: Agroturystyka „Dom na Jurze”  Małgorzata Szaniewska, 42-253 Siedlec k.Janowa ul.Częstochowska 1a

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie;

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich;

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.