Regulamin obiektu Dom Na Jurze

Regulamin korzystania z naszego obiektu powstał w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa twojego pobytu. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2012

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11 w dniu wyjazdu.
 2. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą uiszczenia przez Klienta zadatku w wysokości 30% kosztu wynajmu i potwierdzenia przez właściciela Obiektu dokonania Rezerwacji.
 3. Podczas zameldowania w obiekcie, Klient okazuje dowód tożsamości.
 4. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać pokoju osobom trzecim. Pokój nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 6. Na terenie całego obiektu, w tym w pokojach, łazienkach i na tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, poza wyznaczonymi miejscami.
 7. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie obiektu (z wyjątkiem wyznaczonego do tego miejsca po uzgodnieniu).
 8. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłaszanie ich właścicielowi, co umożliwi natychmiastową reakcję.
 9. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 10. Przebywanie zwierząt na terenie obiektu dozwolone jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Zwierzęta muszą znajdować się pod stałym nadzorem właściciela.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w pokojach podczas nieobecności Klienta.
 13. Miejsce postojowe przy domu jest miejscem zamykanym, niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego
 14. Zachowanie Klientów nie powinno zakłócać pobytu innym Klientom.
 15. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00.
 16. Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin rezerwacji oraz zasady obowiązujące w obiekcie.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.